1. Hizmetlerin Tanımı Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında bilgi hizmetleri sunar.

2. https://www.yatmar.com.tr/ isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki hizmet sistemi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, Adres Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. adresli Yatmar Yat. Den. Tur. Bil. San. ve Tic. A.Ş. (Sözleşmede Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. olarak anılacaktır.) tarafından işletilmektedir.

3. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. şirketinin Kullanım Şartları sitemize kayıt olarak kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan – Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. tarafından - verilen hizmetlerden yararlanarak, işbu Kullanım Şartlarını onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir.

4. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "parola" ya sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş., şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Parolasını unutan kullanıcı “parolamı unuttum” bölümüne tıklayarak yeni geçici parola üye olduğu mail adresine yollanır. Kullanıcının Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. üyeliği gerektiren sayfalara bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve parolasını girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

5. Üye; Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (parola unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. web sayfalarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. ortamında site geneline zarar verecek veya Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.' i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. ’da sunulan hizmetlere Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. ’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'in sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. sayfalarını kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, sayfaların kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'ten tazminat talep etmemeyi, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.' ten izin almadan Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. sayfalarını ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.' in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.

6. Yatmar Yat. Den. Tur. Bil. San. ve Tic. A.Ş.' ye Verilen Yetkiler

Yatmar Yat. Den. Tur. Bil. San. ve Tic. A.Ş. herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş., kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

8. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edebilir.

9. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. üyelerin sayfalardan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır.

10. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.' den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

11. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş., üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş., üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.' in sorumlu olmadığını kabul eder.

12. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş., ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. adresinde bulabilir ve okuyabilirler.

13. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. kayıtlarının geçerliliği üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.'in bilgisayar kayıtlarının HU MK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.

15. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle "Korunan Mülkiyet") saklı tutarlar. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'den önceden yazılı onay almaksızın Korunan Mülkiyette bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır.Herhangi bir elektronik imkan ile Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'nin yazılı izni alınmaksızın Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. sitesinden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. 'nin her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ve Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

16. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş.'nin vereceği hizmetler arasında bulunan 7/24 danışmanlık hizmeti sunulurken,

- Ofis telefonları için hafta içi 09:00 -17:30 arası görüşmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. yerinde hizmetler dahil olmak üzere, sitesinde yayınlamış olduğu hizmet paketlerinin içinde yer alan her hangi bir hizmet veya hizmetleri dış kaynaklı bir firma veya personel kullanarak yerine getirebilir.

18. Üye hizmet alacağı tüm takip ve raporlama gereken ihtiyaçlarını üyelik sayfasındaki üye bilgileri kısmına eksiksiz girmek zorundadır. Üyenin yanlış giriş yaptığı bir bilginin raporlama ve takibinde yanlışlık olursa tüm sorumluluk üyeye aittir.

19. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

20. Fesih; Deniz, Tekne, Yat Malzemeleri | Yatmar A.Ş. dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu sözleşme ile birlikte web sayfasını kullanan ziyaretçiler web sayfasında ilan edilen “Gizlilik Politikası” yazısını okuduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.